CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Điạ chỉ: số 15 ngách 66/92 Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 0436558448

Email: mnsonca@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu Trưởng

TRẦN THỊ THANH THỦY
TRẦN THỊ THANH THỦY

Ngày sinh: 12/7/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436558448

Điện thoại riêng: 0386467633

Email liên lạc: thuymn75@gmail.com

Phụ trách chung

Hiệu phó

NGUYỄN THỊ CẨM LINH
NGUYỄN THỊ CẨM LINH

Ngày sinh: 19/4/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó phụ trách chuyên môn

Điện thoại cơ quan: 0436558448

Điện thoại riêng: 01653290865

Email liên lạc: camlinh190477@gmail.com

Phụ trách chuyên môn
NGUYỄN THỊ DUNG
NGUYỄN THỊ DUNG

Ngày sinh: 25/1/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Cao đẳng

Điện thoại cơ quan: 0436558448

Điện thoại riêng: 0982651096

Email liên lạc: dung82sonca@gmail.com.vn

Phụ trách nuôi dưỡng

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Địa chỉ:Số 15 ngách 92/66 Ngõ 66 Đường Ngọc Lâm,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Trần Thị Thanh Thủy.
Liên hệ: SĐT0436558448- Fax:| Email: mnsonca@longbien.edu.v